Snabbtest

Antigentest - COVID-19

Covid-19 antigen snabbtest används för att testa pågående infektion. CE och IVD märkt – och i enlighet med Folkhälsomyndighetens krav på känslighet (80%) och specificitet (99%). Ger snabba och pålitliga testresultat på bara 15 minuter. Alla testkomponenter som behövs – inklusive sterila swabs – är inkluderade

Se nedan för användarinstruktioner

25 Snabbtest

25 Extraktionsbuffertrör

25 Lock till munstycke

25 Nasofaryngeal pinne

1 Pappersstativ

1 Film

1 Bruksanvisning

Kontakta oss för mer information.