Information & rekommendationer

Varför ska man använda munskydd / tygmunskydd?

Det finns ett par grundläggande saker att förhålla sig till för att minska smittspridningen av Covid-19 (SARS-CoV-2). På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa under allmänna rekommendationer vad dem rekommenderar för åtgärder till allmänheten . Dessa uppdateras med viss regelbundet så gå in på länken för att se de senaste råden. Utöver ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smittspridningen av covid-19…” så har även enskilda regioner i vissa fall ytterligare skärpa/detaljeringsgrad i sina förhållningsriktlinjer för invånarna i respektive region. Dessa kan hittas på vederbörlig regions hemsida. När detta skrivs (i slutet av oktober 2020) så har de största regionerna i Sverige skärpta råd för att minska smittspridningen av Covid-19. Det är smittskyddsläkaren i respektive region som hemställer om skärpta råd till respektive Länsstyrelse som beslutar.

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre. Myndigheten, FHM, rekommendar CE-märkta munskydd (alla Add Pharmas mun- och andningsskydd är självklart CE-märkta). Rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken kan antas vara mest omfattande i storstäderna.

Rekommendationer

Här är de allmänna rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lyfter fram till allmänheten:

•  Vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

•  Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor  samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum.

•  Om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt.

•  Undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats.

•  Hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

•  Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop, och på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra

•  Kortversionen är att myndigheten rekommenderar god handhygien och avståndstagande, det framstår som särskilt viktigt med avståndstagande i inomhusmiljö.

För personer som är smittade av eller misstänks vara smittade (har symtom på) Covid-19 så finns preciserade allmänna råd:

•  Stanna hemma och undvika fysiska kontakter.

•  Undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats.

•  Hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

•  Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop, och på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra

•  Kortversionen är att myndigheten rekommenderar god handhygien och avståndstagande, det framstår som särskilt viktigt med avståndstagande i inomhusmiljö.

För personer som är smittade av eller misstänks vara smittade (har symtom på) Covid-19 så finns preciserade allmänna råd:

•  Stanna hemma och undvika fysiska kontakter.

Den vetenskapliga tidskriften Lancet publicerade en systematisk meta-analys (vägde in olika observationsstudier) i juni, som ger tydligt stöd till rekommendationen att hålla avstånd. Smittorisken minskar med ett ökat avstånd och förenklat så kan man beskriva det som att den första metern i avstånd mellan individer är viktigast, men det finns även en tydlig riskreduktion vid två meters avstånd och ytterligare riskreduktion vid ytterligare distans (avtagande riskreduktion upp till cirka 3 meter ). 

Social distansiering

Men, ibland går det ju inte att hålla avstånd …

Sverige är ett av fåtal antal länder som inte har en generell rekommendation om användning av munskydd till sin befolkning. Det finns säkert skäl för det – men man kan samtidigt konstatera att många länder rekommenderar munskydd. Skillnaden i rekommendation kan kanske beskrivas som vilken risk Staten är villig att acceptera i befolkningen.

Exempelvis, så skriver Världshälsoorganisationen, WHO så här i sin rekommendation om varför de anser att personer ska använda munskydd:

”Munskydd är en viktig åtgärd för att minska smittöverföring och rädda liv. Munskydd minskar potentiell exponeringsrisk från en smittad person oavsett om de har symtom eller inte. Människor som bär munskydd skyddas från att smittas. Munskydd minskar också risk för smitta när de bärs av en person som är smittad.

Exempelvis, så skriver Världshälsoorganisationen, WHO så här i sin rekommendation om varför de anser att personer ska använda munskydd:

”Munskydd är en viktig åtgärd för att minska smittöverföring och rädda liv. Munskydd minskar potentiell exponeringsrisk från en smittad person oavsett om de har symtom eller inte. Människor som bär munskydd skyddas från att smittas. Munskydd minskar också risk för smitta när de bärs av en person som är smittad.

Munskydd bör användas som ett verktyg i strategin – ”Gör allt! för att minska smittspridningen”, som även inkluderar: fysisk distansering, undvik trånga utrymmen, förbättra ventilation, rengöring av händer, skydda mot nysningar och hosta, etc.”

Världshälsoorganisationen, WHO, menar särskilt att:

”I större miljöer där viruset sprider sig, ska munskydd bäras av allmänheten i miljöer där det inte är möjligt att hålla minst 1 meter från andra. Exempelvis på inomhusplatser som är trånga och har dålig ventilation, i kollektivtrafik och på platser med hög befolkningstäthet.”

Så använder du engångsmunskydd

Information hämtat från folkhalsomyndigheten.se

Ta på munskydd

1

Tvätta händerna eller använd hand­desinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

2

Kontrollera att munskyddet är helt och rent.

3

Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.

4

Rör inte munskyddet när du har det på dig.

Ta av munskydd

1

Tvätta händerna eller använd hand­desinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

2

Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.

3

Kasta engångsmunskyddet i papperskorg med lock.

4

Tvätta händerna eller använd hand­ desinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Vad är en FFP-mask?

Vad är en FFP-mask?

Varför ska man använda munskydd / tygmunskydd?

För att skydda sig mot skadliga aerosoler och små partiklar i luften kan man använda ett FFP filtrerande andningsskydd. FFP-masker är s.k. halvmasker, dvs de täcker mun, näsa och haka. Det är viktigt att man använder skyddet på rätt sätt och att det sluter tätt intill huden. Du kan alltså inte ha skägg när du använder en FFP-mask. Till skillnad från ett vanligt munskydd är FFP-maskerna avsedda att skydda bäraren från partiklar i luften.

FF står för ”Filtering Facepiece” (filtrerande ansiktsskydd) och P för ”Particles”. FFP-masker finns i tre skyddsklasser (1-3) som filtrerar olika stora partiklar, där 1 ger lägst skydd och 3 ger högst skydd. FFP-masker är certifierade enligt standarden EN 149.

 

FFP1

Andningsskydd avsedda för miljöer där det inte förekommer farliga aerosoler eller damm, där masken främst ska filtrera bort damm så att man inte andas in det. Filtrerar minst 80% av partiklar i storlek upp till 0,6 μm. Används inom t ex byggindustrin.

FFP2

Andningsskydd avsedda för miljöer där skadliga partiklar kan finnas i luften. Filtrerar minst 94% av partiklar i storlek upp till 0,6 μm. Används ofta i yrken där man kommer i kontakt med skadligt damm, aerosoler eller rök.

FFP3

Andningsskydd som filtrerar 99% av alla partiklar i storlek upp till 0,6 μm. Skyddar mot bl a asbest och används ofta inom t ex kemiindustrin.

Kontakta oss

Telefon:
+46(0)8-1220 75 70

Huvudkontor:
Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

Lager & Logistik:
Erik Dahlbergsgatan 45,
271 51 Ystad