Add Pharma Nordic AB

Med vår bakgrund som apotekare har kundens välmående såklart alltid varit viktigast. Att rätt medicinskt behov matchas med rätt produkt och rätt rådgivning. Att ständigt arbeta för att både behandling och bemötande ska bli bättre. Men vi har också upplevt att det kan vara svårt för kunden att förstå skillnaden mellan alla produkter och att de kanske inte lindrar så bra som man önskat. Det fick oss att lägga den vita rocken åt sidan, åtminstone för ett tag, för att försöka hitta bättre, effektivare och tydligare alternativ.

Add pharma - Må bättre, bättre.

Idag kan vi erbjuda en mängd innovativa egenvårdsprodukter, framtagna i nära dialog med apoteken, alltid med en strävan efter en hållbar produktion. Varje produkt har sin unika anledning till varför den finns till, men det gemensamma är att alla ska bidra med en ny funktion eller en bättre effekt.

Med lite nytänk och en gnutta envishet är vi stolta över att på detta sätt kunna bidra till en utvecklad egenvård. Kan vi förbättra måendet för den enskilda individen belastar vi inte sjukvården i onödan, vilket i sin tur även gör den bättre i slutändan.

Add Pharma Nordic AB grundades 2019 av två stycken apotekare. Personlig omtänksamhet, nyfikenhet och optimism är vår väg till ett bättre välmående för individen, sjukvården och samhället i stort.

Våra medarbetare

Robert Svanström

CEO & Head of Sales

robert@addpharma.se
+46(0)70-521 12 56

Malkolm Makdessi-Elias

Head of Procurement and Supply Chain

malkolm@addpharma.se
+46(0)72-449 19 90

Samuel Liljegren

Project Manager

samuel@addpharma.se
+46(0)8-1220 75 50

Ronny Bergfeldt

Graphic designer

Peter Elmström

Purchase & Logistics

Varför välja oss som leverantör av COVID-19-relaterade produkter?

KVALITET 

Vi ställer tuffa krav på våra tillverkande fabriker och genomför löpande stickprov på batchnivå av våra produkter genom  en internt upparbetad frisläppningsrutin. Detta för att  Du som kund  ska känna dig trygg med  produkter som levereras av oss.

PÅLITLIGHET

Som leverantör finns vi tillgängliga för att svara upp på alla slags frågor, vi har hög leveranssäkerhet och kvalitetssäkrar löpande våra produkter och fabriker.

HÅLLBART

Vi säkerställer att vi och våra samarbetsfabriker uppfyller tuffa krav kopplade till CSR. Vår ambition är att all tillverkning sker så nära landet vi verkar i.

SNABBA LEVERANSER

Alla våra produkter lagerhålls i våra egna lager  i  Skåne och Stockholm med möjlighet för snabba leveranser. 

PRISER

Genom att fokusera på effektivisering i organisation- och logistikflödet är vi en prismässigt konkurrenskraftig aktör, utan att behöva rucka på produkternas kvalitet.